IVAP- Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

Instituto Vasco de Administración Pública

euskadi.net

Inicio

Estás en:
 1. Inicio
 2.  
 3. Servicio Oficial de Traductores
 
Legeria euskaraz


I-Testu Historikoak

II-EAEko Legeria

III-Estatuko Legeria


IV- Sexu-berdintasunari buruzko arauak


V- Europako legeria

 

 


I-Testu Historikoak
 

 • 1839ko urriaren 25eko Legea, Euskal probintzien eta Nafarroaren foruak
  berresten
  dituena. [.pdf 22KB ]
 • 1841ko abuztuaren 16ko Lege hitzartua
  [.pdf 52KB ]
 • 1876ko uztailaren 21eko Legea
  [.pdf 27KB
 • Euskal Estatuaren Estatutu Orokorra
  (aurreproiektua) (1931 ) [.pdf 128KB ]
 • Euzkadiren Berjabetasun Araudia (1936)
  [.pdf 80KB ]
 • Euskadiko Erkidegoaren Estatutu Politikoa
  (proiektua)(2004) [.pdf 274KB ]
  *Eusko Legebiltzarra: Dosierrak

 

II-EAEko Legeria

 • 10/1982 Legea, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa
  (Itzulpen eguneratua) [.pdf 74KB]

 • 3/1992 Legea, Euskal Herriko Foru-Zuzenbide Zibilari buruzkoa
  [.pdf 301KB ]
  • 3/1999 Legea, Euskal Herriko Zuzenbide Zibilari buruzko legea
   aldatzekoa, Gipuzkoako Foru Zibilari dagokionez. [.pdf 120KB ]

 

III-Estatuko Legeria

 


 

Konstituzio-zuzenbidea
  

 • Espainiako Konstituzioa (1978)
  (2004ko abuztuaren 31n eguneratua) [.
  pdf 339KB ]
 • 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena.
  (Itzulpen eguneratua) [.
  pdf 150KB ]
 • 12/2002 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna
  onartzen duena. [.
  pdf 321KB ]
 • 13/1982 Lege Organikoa, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari
   buruzkoa. [.
  pdf 168KB ]
 • 6/2006 Lege Organikoa, Kataluniako Autonomia Estatutua aldatzen duena. 
  [.
  pdf 716KB ]
 • 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa.
  [.
  pdf 865KB ]
 • 6/2002 Lege Organikoa, Alderdi politikoei buruzkoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 175KB ]
 • 1/2002 Lege Organikoa, Elkartzeko eskubidea arautzekoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 215KB ]
 • 4/2001 Lege Organikoa, Eskariak egiteko eskubidea arautzekoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 83KB ]
 • 4/2000 Lege Organikoa, Atzerritarren eskubide eta askatasunei buruzkoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 347KB ]
 • 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 245KB ]
 • 994/1999 Errege Dekretua, Fitxategi automatizatuen segurtasun Erregelamendua. [. pdf 76KB ]
 • 2/1997 Lege Organikoa, Kontzientzia klausula arautzekoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 43KB ]
 • 8/1985 Lege Organikoa, Hezkuntzarako eskubidea arautzekoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 207KB ]
 • 11/1985 Lege Organikoa, Sindikatu-askatasunari buruzkoa.
  (2006ko abenduaren 31n eguneratua) [.
  pdf 96KB ]
 • 6/1984 Lege Organikoa, Habeas Corpus prozedura arautzekoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 68KB ]
 • 5/1984 Legea, Asilo-eskubidea eta errefuxiatu izaera arautzekoa
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 89KB ]
 • 2/ 1984 Lege Organikoa, Zuzenketa-eskubidea arautzekoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 48KB ]
 • 9/1983 Lege Organikoa, Bilera-eskubidea arautzekoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 61KB ]
 • 1/1982 Lege Organikoa, Ohorerako eskubideari buruzkoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 59KB ]
 • 7/ 1980 Lege Organikoa, Erlijio-askatasunari buruzkoa.
  (2007ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 56KB ]
 • 2/1979 Lege Organikoa, 1979ko urriaren 3koa, Konstituzio Auzitegiari buruzkoa [. pdf 219KB ]

 

Zuzenbide zibila

 • Errege Dekretua, 1889ko uztailaren 24koa. Kode Zibila.
  (2007ko ekainaren 30ean eguneratua) [.
  pdf 1900 KB ]

  • 1888ko maiatzaren 11ko Oinarri-Legea. Kode Zibila: aurrekariak
   [.
   pdf 251KB ]

  • 13/2005 Legea, Kode Zibila aldaraztekoa, ezkontzeko eskubidearen arloan.
   [.
   pdf 75KB ]

  • 15/2005 Legea, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldaraztekoa, banantze eta dibortzioaren arloan. [. pdf 109KB ]

 • 1957ko ekainaren 8koa. Erregistro Zibilaren Legea.
  (2004ko martxoaren 31n eguneratua) [.
  pdf 219KB ]

  • 1958ko azaroaren 14ko Dekretua. Erregistro Zibilaren Erregelamendua.
   (2004ko martxoaren 31n eguneratua) [.
   pdf 733KB ]

 • 1/1973 Legea. Nafarroako Foru Zuzenbide Zibila.
  (2005eko uztailaren 1ean eguneratua) [.
  pdf 1074KB ]

 • 29/1994 Legea, Hiri-errentamenduena.
  (2004ko uztailaren 31n eguneratua) [.
  pdf 344KB ]

 • 49/2003 Legea, Landa-errentamenduena.
  (2004ko uztailaren 31n eguneratua) (
  pdf 163KB )

 • 42/1998 Legea, Turismo Erabilerako Ondasun Higiezinen Txandakako Aprobetxamendu - eskubideena eta Zerga-Arauena.
  (2004ko uztailaren 31n eguneratua) [.
  pdf 251KB ]

 • 49/1960 Legea, Jabetza Horizontalarena.
  (2004ko uztailaren 31n eguneratua) [.
  pdf 221KB ]

 

Zigor-zuzenbidea

 • 10/1995 Lege Organikoa, Zigor Kodeari buruzkoa.
  (2004ko irailaren 1ean eguneratua) [.
  pdf 1275KB ]

  • 5/2000 Lege Organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautu duena.
   (2003ko azaroaren 27an eguneratua) [.
   pdf 472KB ]

 

Administrazio-zuzenbidea

 • 4/1999 Legea, 30/1992 Legea aldatzen duena. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea. [. pdf 456KB ]

 • 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
  [.
  pdf 589KB ]

 • 2/2000 Legegintzako Errege Dekretua. Herri Administrazioen Kontratuen Legeari buruzko testu bategina. [. pdf 1079KB ]

 • 7/2007 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena.
  [.
  pdf 536KB ]

 • 29/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena
  [.
  pdf 545KB ]

 • 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa [. pdf 217 Kb]

 • 22/1988 Legea, Kostaldeei buruzkoa [. pdf 340 KB ]

 • 1471/1989 Errege Dekretua, Kostaldeei buruzko Legea Garatu eta Betearazteko Erregelamendu Orokorra onestekoa [.pdf 505 KB]

 • 48/2003 Legea, Interes Orokorreko Portuen Araubide Ekonomikoari eta Zerbitzuak Emateari buruzkoa [.pdf 969 KB]

 • 27/1992 Legea, Estatuko Portuei eta Merkataritzako Marinari buruzkoa [.pdf 526 KB]

 

Trafikoari buruzko arauak

 • 18/1989 Legea, Trafikoari, Ibilgailu motordunen zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko oinarri-arauena. [. pdf 54KB ]

 • 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua, Trafikoari, Ibilgailu motordunen zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko legearen testu artikulatua onartzeko dena. [. pdf 447KB ]

 • 1428/2003 errege dekretua, Zirkulazio-araudi orokorra onartzeko dena.
  [.
  pdf 995KB ]

 • 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko dena.
  [.
  pdf 392KB ]

 • 772/1997 Errege Dekretua, Gidarien Araudi Orokorra onartzeko dena.
  [.
  pdf 503KB ]

 • 320/1994 Errege Dekretua, Trafikoaren, Ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta Bide-segurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko Araudia onartzen duena. [. pdf 94KB ]

 

Lan-zuzenbidea

 • 1/1995 Legegintzako Errege Dekretua. Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina. (2006ko abenduaren 31n eguneratua) [. pdf 720KB ]

 • 17/1977 Errege Lege-dekretua, Lan-harremanei buruzkoa.
  (2006ko abenduaren 31n eguneratua) [.
  pdf 111KB ]

 • 84/1996 Errege-dekretua, Gizarte Segurantzan Enpresak Inskribatzeari, eta Langileen Afiliazioari, Altei, Bajei eta Datu-aldaketei buruzko Erregelamendu Orokorra onetsi duena. (2006ko abenduaren 31n eguneratua) [. pdf 529KB ]

 • 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa.
  (2006ko abenduaren 31n eguneratua) [.
  pdf 411KB ]

 • 2/1995 Legegintzako Errege Dekretua, 1995eko apirilaren 7koa, Lan Arloko Prozeduraren Legearen testu bategina onesten duena [. pdf 591KB ]

 

Prozedura-zuzenbidea

 • 1881eko otsailaren 3ko Errege Dekretua, Prozedura Zibilaren Legea aldarrikatu duena. (2004ko abenduaren 31n eguneratua) [. pdf 519KB ]

 • 1/2000 Legea, Prozedura Zibilarena.
  [.
  pdf 3.235KB ]

 • 1882ko irailaren 14ko Errege Dekretua. Prozedura Kriminalaren Legea
  (2006ko maiatzaren 31n eguneratua) [.
  pdf 1848KB ]

 

Hipoteka-zuzenbidea

 • 1946ko otsailaren 8ko Dekretua, Hipoteka Legea onesten duena.
  (2004ko abenduaren 31n eguneratua) [.
  pdf 720KB ]

  • 1947ko otsailaren 14ko Dekretua, Hipoteka Legea betearazteko Erregelamendua onesten duena. (2004ko abenduaren 31n eguneratua) [pdf, 1,3 MB  ]

  • 1093/1997 Errege Dekretua. Hipoteka Legea betearazteko Erregelamenduaren arau osagarriak, Jabetza Erregistroan hirigintza-egintzak inskribatzeari buruzkoak. (2004ko abenduaren 31n eguneratua) [. pdf 384KB ]
 • 2/1994 Legea, Hipoteka-maileguak subrogatu eta aldarazteari buruzkoa.
  (2004ko abenduaren 31n eguneratua) [.
  pdf 73KB ]

Merkataritza-zuzenbidea

 • 22/2003 Konkurtso Legea.
  (2006ko ekainaren 30ean eguneratua) [.
  pdf 1131KB ]

 • 8/2003 Lege Organikoa, Konkurtsoa Eraldatzekoa.
  [.
  pdf 109KB ]

 • 15/2007 Legea, Lehia defendatzekoa.
  [.
  pdf 446KB ]

 • 1564/1989 Legegintzako Errege Dekretua, Sozietate Anonimoen Legearen Testu Bategina onestekoa. [. pdf 621kb ]

 • 1885ko abuztuaren 22ko Errege Dekretua, Merkataritza Kodea argitaratzekoa. [. pdf 138kb]

 • 12/1991 Legea, Ekonomia-intereseko Elkartzeena.
  [. pdf 150 kb]

 • 2/1995 Legea, Erantzukizun Mugatuko Sozietateena.
   [. pdf 705 kb]

 • 1784/1996 Errege Dekretua, Merkataritzako Erregistroaren
  Erregelamendua onestekoa
  [ .pdf 1310 kb]
 

Gizarte-zerbitzuak

 • 39/2006 Legea, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.[. pdf 214KB ]
 • 504/2007 Errege Dekretua, mendetasunen bat duten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena.[. pdf 645 KB ]
   

 

IV- Sexu-berdintasunari buruzko arauak

 • 1. Espainiako Konstituzioa (Aukeratutako artikuluak) [.pdf 20 Kb]

 • 2. Nazio Batuen Gutuna (Aukeratutako artikuluak) [.pdf 19 Kb]

 • 3. Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala (Aukeratutako artikuluak) (Nazio
  Batuen Erakundea) [.pdf 19 Kb]

 • 4. Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Ituna (Aukeratutako artikuluak)
  (Nazio Batuen Erakundea) [.pdf 17 Kb]

 • 5. Ekonomia-, Gizarte- eta Kultura-eskubideen Nazioarteko Ituna (Aukeratutako
  artikuluak) (Nazio Batuen Erakundea) [.pdf 19 Kb]

 • 6. Emakumearen aurkako Bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentzioa (Nazio
  Batuen Erakundea) [.pdf 73 Kb]

 • 7. Emakumearen aurkako Bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentzioaren
  hautazko Protokoloa
  , New Yorken egina, 1999ko urriaren 6an (Nazio Batuen
  Erakundea) [.pdf 40 Kb]

 • 8. Lanaren Nazioarteko Erakundearen 111 zenbakidun Hitzarmena, enplegu- eta
  okupazio-arloko bereizkeriari buruzkoa
  (LNE) [.pdf 31 Kb]

 • 9. Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak babesteko Europako Hitzarmena
  (Aukeratutako artikuluak) (Europako Kontseilua) [.pdf 17 Kb]

 • 10. Europako Gizarte-gutuna (Aukeratutako artikuluak) (Europako Kontseilua) [.pdf 19 Kb]

 • 11. Europako Gizarte-gutunaren inguruan egindako Protokolo gehigarria (Europako
  Kontseilua) [.pdf 28 Kb]

 • 12. Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna (Aukeratutako artikuluak)
  (Europar Batasuna) [.pdf 25 Kb]

 • 13. Kontseiluaren 2000/78/EE Zuzentaraua, 2000ko azaroaren 27koa, Enpleguan
  eta okupazioan tratu-berdintasunerako esparru orokorra
  ezartzeari buruzkoa
  (Europar Batasuna) [.pdf 82 Kb]

 • 14. Kontseiluaren 2004/113/EE Zuzentaraua, 2004ko abenduaren 13koa, Gizon eta
  emakumeen tratu-berdintasunaren printzipioa
  aplikatu duena ondasunak eta
  zerbitzuak eskuratzean eta horietaz hornitzean
  (Europar Batasuna) [.pdf 69 Kb]

 • 15. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/54/EE Zuzentaraua, Gizonen
  eta emakumeen artean tratu-berdintasunaren printzipioa
  aplikatzeko enpleguarekin eta okupazioarekin zerikusia duten gaietan
  (testu bategina) (Europar Batasuna) [.pdf 119  Kb]

 • 16. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1922/2006 zenbakidun
  Erregelamendua (EE), 2006ko abenduaren 20koa, Genero-berdintasunaren
  Europako Institutua
  sortzeari buruzkoa (Europar Batasuna) [.pdf 89 Kb]

 • 17. 39/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Langilearen familia- eta lan-bizitza uztartzea sustatzekoa
  (Espainiako Estatua) [.pdf 130 Kb]

 • 18. 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, Etxeko indarkeriaren biktimak babesteko
  agindua arautu duena (Espainiako Estatua) [.pdf 47 Kb]

 • 19. 30/2003 Legea, urriaren 13koa, Gobernuak egiten dituen arau-xedapenetan
  genero-eraginaren balioespena
  jasotzeko neurriei buruzkoa (Espainiako Estatua) [.pdf 26  Kb]

 • 20. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-
  osoko babesa
  emateko neurriei buruzkoa (Espainiako Estatua) [.pdf 298 Kb]

 • 21. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen
  berdintasun eragingarrirakoa
  (Espainiako Estatua) [.pdf 433 Kb]

 • 22.  3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
  Estatutuarena
  (Euskal Autonomia Erkidegoa) [.pdf 17 Kb]

 • 23.  4/2005 legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen
  berdintasunerakoa
  (Euskal Autonomia Erkidegoa) [.pdf 264 Kb]
V- Europako legeria

  

Europar Batasunaren Tratatuaren eta Europar Batasunaren
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren
 bertsio kontsolidatuak
(2008ko maiatzaren 9an eguneratuak)

 • Europar Batasunaren Tratatuaren bertsio kontsolidatua
  [.
   pdf 242 kb ]

 • Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren
  bertsio kontsolidatua
  [.
   pdf 983 kb ]


 • Protokoloak
  [.
   pdf 740 kb ]

 • Eranskinak
  [.
   pdf 32 kb ]

 • Adierazpenak
  [.
   pdf 165 kb ]

 • Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna
  [. 
  pdf 151 kb   ]


 • Oinarrizko Eskubideen Gutunari buruzko Azalpenak
  [. pdf 157 kb  ]


 • Korrespondentzien taulak
  [. pdf 94 kb  ] 

 

Europar Batasunak kodezisioz onartutako arauak

 

 

Azken eguneratzea: 2010/04/09
Compromiso con las personas